Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng

Bạn có 2 cách mua hàng :

chuyển khoản cho shop sau đó sẽ được cấp mã vận chuyển theo dõi đơn hàng

nội dung chuyển khoản là số điện thoại của khách hàng

chọn chuyển khoản sẽ được miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 1 triệu.

2 chọn chế độ nhận hàng thanh toán