Giới thiệu về Nhà Thông Minh Kinh Bắc

Bắt đầu tham gia nghiên cứu phát triển nhà thông minh từ năm 2017 với kinh nghiệm tuy chưa thể nói là già dặn nhưng đã nắm vững được các kiến thức cũng như kỹ thuật của các sản phẩm thông minh

đội ngũ phát triển nhà thông minh Kinh Bắc cam kết mang lại cho quý khách những giá trị tốt nhất cho ngôi nhà của mình

chúng tôi luôn hoạt động và phát triển với phương châm : ” Cải tiến liên tục – Không ngừng học hỏi – Khách hàng sống – chúng ta sống”

TRỤ SỞ

Địa chỉ: 111 Tam Á – Gia Đông – Thuận Thành – Bắc Ninh
ĐT: (0988) 909.863

Email:   admin@kinhbacsmarthome.com
Website: kinhbacsmarthome.com